Fontes Nissae – Prameny Nisy, vydávané paralelně v tištěné i online formě, představují odbornou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění. Jedná se o recenzované periodikum, které vychází od roku 2000 a na jehož vydávání a podobě se od roku 2012 podílí osm paměťových institucí, jejichž pojítkem je region. Teritoriální horizont Fontes Nissae není vymezený jen úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných subjektů je vnímaný volněji, jako širší oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

Vydavatelem Fontes Nissae je Technická univerzita v Liberci, katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. Na podobě periodika se dále podílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Fontes Nissae vycházejí dvakrát ročně. Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 21215.