redakční rada

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (vedoucí redakční rady)
PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. (odpovědný redaktor)
Mgr. Ivo Habán, Ph.D. (výkonná redakce)
Mgr. Jana Kurešová (výkonná redakce)

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Mgr. Petra Hejralová
Mgr. Jana Pažoutová
Mgr. Jan Kašpar
Mgr. Václav Kříček
Mgr. Jiří Křížek
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
PhDr. Miloslava Melanová
PhDr. Jan Mohr
PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Mgr. Ivan Peřina
Mgr. Jan Randáček
Dr. Marius Winzeler

grafické zpracování, sazba a zlom

Michael Čtveráček, MgA.

překlady

doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. (němčina)
Zuzana Melincsjarová (polština)
Michal Ulvr, Ph.D. (angličtina)

jazykové korektury

Mgr. Dana Adámková

web

Mgr. Ivo Habán, Ph.D. (redakce)
Ing. Jan Pokorný (kódování)

Berthold Schwarz: Vila JUDr. Jaroslava Rosenbacha, čp. 1132, Liberec, Bendlova 17. Atelier de Sandalo (Rudolf de Sandalo). https://ww.fostinum.org/ atelier-de-sandalo.html
FN 2018 1 jsou vytištěné a míří do distribuce


Mandarin, 19. století, kamenina, svoz Vratislavice – Ginzkey, Mallmann. Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, SZ Sychrov
Pohlednice s mapou německojazyčné oblasti českých zemí, nedatováno SOkA Jablonec nad Nisou, fond NAD 1050 Sbírka drobných tisků a soudobé dokumentace, položka 15