redakční rada

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (vedoucí redakční rady)
PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. (odpovědný redaktor)
Mgr. Ivo Habán, Ph.D. (výkonná redakce)
Mgr. Jana Kurešová (výkonná redakce)

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Mgr. Petra Hejralová
Mgr. Jana Pažoutová
Mgr. Jan Kašpar
Mgr. Václav Kříček
Mgr. Jiří Křížek
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
PhDr. Miloslava Melanová
PhDr. Jan Mohr
PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Mgr. Ivan Peřina
Mgr. Jan Randáček
Dr. Marius Winzeler

grafické zpracování, sazba a zlom

Michael Čtveráček, MgA.

překlady

doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. (němčina)
Zuzana Melincsjarová (polština)
Michal Ulvr, Ph.D. (angličtina)

jazykové korektury

Mgr. Dana Adámková

web

Mgr. Ivo Habán, Ph.D. (redakce)
Ing. Jan Pokorný (kódování)

Celkový pohled do kaple sv. Barbory směrem k východu. Foto M. Čtveráček, 2015
FN 2017 2 míří do distribuce


Nerealizovaný návrh děčínského kostela od Karla Höniga ml. z roku 1913, na němž je patrná dobově příznačná kombinace historismu se secesními liniemi. Soukromá sbírka P. Jozy
Situační plánek dnešního Soukenného náměstí (Platz). Vpravo mlýnský rybník (Mühlteich) napájený Harcovským potokem a náhonem z Nisy. Kaissergasse je pozdejší Náchodská ulice, 1838, SOkA Liberec, AML - XV, i. č. 825, karton 184