redakční rada

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (vedoucí redakční rady)
PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. (odpovědný redaktor)
Mgr. Ivo Habán, Ph.D. (výkonná redakce)
Mgr. Jana Kurešová (výkonná redakce)

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Mgr. Petra Hejralová
Mgr. Jana Pažoutová
Mgr. Jan Kašpar
Mgr. Václav Kříček
Mgr. Jiří Křížek
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
PhDr. Miloslava Melanová
PhDr. Jan Mohr
PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Mgr. Ivan Peřina
Mgr. Jan Randáček
Dr. Marius Winzeler

grafické zpracování, sazba a zlom

Michael Čtveráček, MgA.

překlady

doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. (němčina)
Zuzana Melincsjarová (polština)
Michal Ulvr, Ph.D. (angličtina)

jazykové korektury

Mgr. Dana Adámková

web

Mgr. Ivo Habán, Ph.D. (redakce)
Ing. Jan Pokorný (kódování)

Dálkový pohled na areál cvikovské dětské léčebny s panoramatem Lužických hor a jeho dominantou – horou Klíč. Foto Petra Šternová, listopad 2010.
FN 2016 2 míří do distribuce

Celkový pohled na vodárenskou věž od jihozápadu, pohlednice z roku 1925. Soukromý archiv R. Černé.
Situační plán pozemků lemberského dvora 1816. SOA Děčín, Vs Lemberk, inv. č. 2989