redakční rada

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (vedoucí redakční rady)
PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. (odpovědný redaktor)
Mgr. Ivo Habán, Ph.D. (výkonná redakce)
Mgr. Jana Kurešová (výkonná redakce)

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Mgr. Petra Hejralová
Mgr. Jana Pažoutová
Mgr. Jan Kašpar
Mgr. Václav Kříček
Mgr. Jiří Křížek
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
PhDr. Miloslava Melanová
PhDr. Jan Mohr
PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Mgr. Ivan Peřina
Mgr. Jan Randáček
Dr. Marius Winzeler

grafické zpracování, sazba a zlom

Michael Čtveráček, MgA.

překlady

doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. (němčina)
Zuzana Melincsjarová (polština)
Michal Ulvr, Ph.D. (angličtina)

jazykové korektury

Mgr. Dana Adámková

web

Mgr. Ivo Habán, Ph.D. (redakce)
Ing. Jan Pokorný (kódování)

Školní větroň GB IIb OK-8002 na severní straně letiště. Fotografie z pozůstalosti po Jaroslavu Prchalovi ve vlastnictví Petra Prchala
FN 2017 1 jsou v distribuci
FN 2017 2 vyjdou začátkem února 2018

Horní Dušnice. Dolní část zástavby, pohled od jihu, říjen 2013 Foto M. Ouhrabka
Český Dub, plán pro stavbu plynojemu z roku 1862. SOkA Liberec, FS, inv. č. 167, sign. III/2b, kart. 18.