Celkový pohled do kaple sv. Barbory směrem k východu. Foto M. Čtveráček, 2015
FN 2017 2 míří do distribuce


Nerealizovaný návrh děčínského kostela od Karla Höniga ml. z roku 1913, na němž je patrná dobově příznačná kombinace historismu se secesními liniemi. Soukromá sbírka P. Jozy
Situační plánek dnešního Soukenného náměstí (Platz). Vpravo mlýnský rybník (Mühlteich) napájený Harcovským potokem a náhonem z Nisy. Kaissergasse je pozdejší Náchodská ulice, 1838, SOkA Liberec, AML - XV, i. č. 825, karton 184