Pohled na objekt papírny čp. 5 v Hamru na Jezeře od západu, na levé straně patrná kašna turbíny s betonovými vantroky, přivádějícími dříve vodu od hráze rybníka. Foto J. Vidman, 2018.
FN 2018 2 jsou v distribuci. Aktuální číslo FN2019 1 je připraveno a míří do tisku. Číslo FN2019 2 bude připraveno začátkem roku 2020.


Objekt bývalé papírny č. p. 5 v Hamru na Jezeře. Fotoplán severního průčelí se zákresem dochovaných a rekonstruovaných prvků architektonického členění po ukončení první etapy v roce 2015.Podklad P. Hlavenka – J. Vidman, návrh řešení a kresba M. Kolka – I. Peřina, 2016.