Školní větroň GB IIb OK-8002 na severní straně letiště. Fotografie z pozůstalosti po Jaroslavu Prchalovi ve vlastnictví Petra Prchala
FN 2017 1 jsou v distribuci
FN 2017 2 vyjdou v únoru 2018. Trvá do dlouho, ale bude to stát za to.

Bývalý mlýn čp. 15, výřez z plánové dokumentace přístavby vodní pily z roku 1860. SOkA Semily, Okresní Úřad Jilemnice, karton č. 337.
Český Dub, plán pro stavbu plynojemu z roku 1862. SOkA Liberec, FS, inv. č. 167, sign. III/2b, kart. 18.