Dálkový pohled na areál cvikovské dětské léčebny s panoramatem Lužických hor a jeho dominantou – horou Klíč. Foto Petra Šternová, listopad 2010.
FN 2016 2 míří do distribuce

Typ domu určený pro zástavbu v Podještědí. Soukromý archiv Martina Ouhrabky.
Situační plán pozemků lemberského dvora 1816. SOA Děčín, Vs Lemberk, inv. č. 2989