FN 2019 1 ke čtení zde

Editorial


Studie a Materiálie

Jiří Bock

Hospodářské poměry a správní vývoj Liberce v letech 1622–1850 | Studie

Pavel Jakubec | Jana Kurešová

Cestou k zapomenutí. Výrobci a tvůrci náhrobních kamenů na hřbitovech Českolipska od poloviny 19. století do druhé světové války – 2. část | Studie

Jan Hnělička

Českoslovenští legionáři na Českodubsku v období první republiky | Studie

Ivo Hartman

Jaroslav Spejchal, poslední popravený v soudní věznici Krajského soudu Liberec | Materiálie

Zprávy

Lucie Bidlasová | Vladimír Tregl

Letošní rok patří Gallasům a Clam-Gallasům

Jan K. Čeliš

Josef Váchal | Fotografie

Kateřina Portmann

Po stopách bývalých libereckých občanů – „Stolpersteine“, Liberec 4. listopadu 2019

Resume