FN 2017 2 ke čtení zde

Editorial


Studie a Materiálie

Jana Kurešová | Marius Winzeler

Výmalba hradní kaple sv. Barbory na Grabštejně a její restaurování – mistrovské dílo pozdní renesance v severních Čechách | studie

Jiří Bock

Liberec a jeho třetí čtvrť v roce 1826. Příspěvek ke každodennosti obyvatel města a jeho topografii | studie

Zuzana Jakubcová | Jana Kurešová

Cestou k zapomenutí. Výrobci a tvůrci náhrobních kamenů na hřbitovech Českolipska od poloviny 19. století do druhé světové války | 1. část | studie

Alena Řičánková

„A bude jeden ovčinec a jeden pastýř.“ Starokatolická církev a její kostely na severu Čech | studie

Lucie Večerníková

Zbudování pomníku malíře Josefa Führicha | materiálie


Zprávy

sestavil Václav Kříček

Výběrový soupis literatury k dějinám Libereckého kraje za rok 2016

Jan Kašpar

Zpráva o archivní konferenci v Liberci

Jaroslav Pažout

Liberecký seminář o česko-slovenských vztazích v letech 2017 a 2018

Recenze a zprávy o literatuře

Resume