FN 2015 2 ke čtení zde

Editorial


Studie a Materiálie

Barbora Jiřincová

Příběh jedné pobělohorské emigrantky do Saska. Anna Marie Treitlarová z Krošvic | Studie

Zuzana Jakubcová | Jana Šubrtová

Pomníky lásky a smrti. K fi remní produkci sepulkrálních děl na Jablonecku a Liberecku v 19. a první polovině 20. století | Studie

Věra Vávrová

Zahrady Kouniců v dopisech malíře Antonína Pucherny | Materiálie

Jana Šubrtová

Drobné sakrální památky na území Krajinné památkové zóny Lembersko | Materiálie

Alena Řičánková

Slavná minulost, problematická současnost a nejistá budoucnost liberecké tiskárny | Studie

Petr Freiwillig

Bourání paměti. Zpráva o pokračujícím ztenčování industriální kulturní vrstvy v Libereckém kraji, léta 2010–2015 | Studie

Petr Freiwillig | Miroslav Kolka

Výběr z nechtěného. Příklady industriálních staveb v Libereckém kraji, zdemolovaných mezi lety 2010 a 2015 | Nerecenzovaná materiálie

Renata Tišerová

Archeologický výzkum barokní zahrady na Lemberku. Strategie, průběh výzkumu a dosavadní poznatky | Materiálie

Zprávy

Recenze a zprávy o literatuře

Resume