FN 2014 1 ke čtení online

Editorial


Studie a Materiálie

Jana Šubrtová | Zuzana Jakubcová

Kaple sv. Anny na Vyskři. Průzkum a restaurování nástěnných maleb v kontextu historického vývoje | Studie

Jana Schlesingerová

Jan Filip Leubner (1733–1803). Střípky ze života libereckého malíře | Materiálie

Jiří Bock

Hospodářské poměry a správní vývoj Liberce od doby husitské do roku 1622 | Studie

Simona Nosková

Textilní podnikatelé v 19. a 20. století – rodina Zimmermannů | Materiálie

Vojtěch Hájek

Hledání vhodné lokality pro rovinné letiště v České Lípě 1945–1950 | Materiálie

Kateřina Nora Nováková

Vilém Boháč – solitér liberecké fotografie | Materiálie

Zprávy

Tomáš Hnilička

„Bajkový sál“ na zámku Lemberk: Zpráva o projektu studentské grantové soutěže FP TU v Liberci

Milan Svoboda

Adel in Sachsen und Böhmen. Aspekte einer Beziehungsgeschichte in Spätmittelalter und Früher Neuzeit

Milan Svoboda

Hermann Hallwich (1838–1913). Historik, politik, byrokrat, sběratel a básník

Kateřina Nora Nováková

Prof. ak. soch. Vratislav Karel Novák

Recenze a zprávy o literatuře

Milan Svoboda

Petra Šternová (ed.) a kol., Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. Město Liberec.

Milan Svoboda

Marek Sekyra – Otokar Simm, Frýdlantské květy. Friedländer Blumen.

Milan Svoboda

Branislav Nižnanský, Klára Popková (edd.), Využití starých plánů při studiu současného území Liberce. Husova ulice v prostoru a čase

Milan Svoboda

Sborník Severočeského muzea. Historia 17 – Společenské vědy.

Milan Svoboda

Andrzej Kozieł (red.). Wokół Karkonoszy i Gór izerskich. Sztuka baroku na śłąsko-czesko-lużyckim pograniczu

Tomáš Horák

Jan Tomíček. Varhanáři Predigerové.

Miloslava Melanová

Jitka Balcarová. „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření „sudetoněmecké identity.“

Miloslava Melanová

Michal Burian. Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918 až 1938.

Resume