FN 2012 2 ke čtení online

Editorial

PDF

Studie

Markéta Lhotová

Stillhaltekommisar Reichenberg a Aufhaufonds Gesellschaft Wien-Reichenberg - reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru
PDF

Monika Remsová

Trestní nalézací komise v Jablonci nad Nisou (1945-1947)
PDF

Jaroslav Zeman

Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci
PDF

Anna Habánová

Pomník Heinricha Liebiega pro Liberec
PDF

Miroslav Kolka, Petr Freiwillig

Stavební podoba a vývoj vodní pily čp. 21 v Oldřichově v Hájích
PDF

Materiálie

Vladimír Tregl

Obrazová sbírka loveckého zámku v Josefově Dole
PDF

Martin Ouhrabka

Předměstský dům čp. 739 v Lomnici nad Popelkou
PDF

Petr Jenč, Vojtěch Novák, Vladimír Peša

Záchranný archeologický výzkum bývalé městské šatlavy v České Lípě
PDF

Zprávy (PDF)

Hana Chocholoušková

Vladimír Ruda, promovaný historik

Miroslava Melanová

Jubileum profesora Roberta Kvačka

Miloš Kadlec

Marguerite Kottulinsky-Rohan | Nekrolog

Rudolf Anděl

PhDr. Zdeněc Brunclík zemřel | Nekrolog

Kateřina Lozoviuková

Exkurze katedry historie FPTU v Liberci

Markéta Těthalová

Máme všechno

Václav Křiček

Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2011

Recenze (PDF)

Ivana Čornejová

Milan Svoboda. Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku.

Pavel Pilz

Petr Nový. Soumrak perličkového kraje. Vyprávění o skleněné bižuterii, osudech sklářů, sekacích strojích a Lučanské pozdvižce z 29. ledna 1890.

Miroslava Melanová

Jaroslav Zeman. Liberec. Urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky.

Anna Habánová

Kristina Kaiserová - Miroslav Kunštát, (eds.), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a v první polovině 20. století.

Marius Winzeler

František Gabriel a kol. Středověké umění na Českolipsku.

Resume