FN 2012 1 ke čtení online

Studie

Veronika Doubová

Ženy odsouzené v politických procesech Krajským soudem v Liberci v letech 1953 a 1954
PDF

Stanislav Biman

Naplněný generační sen: Utvoření Velkého Liberce
PDF

Marie Mžyková

K identifi kaci portrétu infantky Marie Viktorie z rohanských sbírek
PDF

Jana Šubrtová, Vladimíra Králová

K historii, současnosti a budoucnosti Bredovské zahrady
PDF

Materiálie

Bohunka Krámská, Jana Hrevúšová

Lidové podmalby na skle ve sbírce Severočeského muzea v Liberci a jejich restaurování
PDF

Jaromír Novotný

Kresby pro časopis Jugend v depozitářích státních zámků Sychrov a Náchod
PDF

Lenka Kovačíková, Jan Novák, Jan Prostředník

Záchranný archeologický výzkum Konejlovy jeskyně v Klokočských skalách
PDF

Zprávy

Martin Mecerod

Nové poznatky k dílu Wenzela Führicha: zpráva o nálezu obrazu Klanění Tří králů
PDF

Vladimíra Králová, Jana Šubrtová

Mezinárodní seminář o parcích v Hainewalde 2011

Blanka Konvalinková

Mezinárodní vědecká konference "Prag – Provinz. Zum Spannungsverhältnis zwischen Prager deutscher Literatur und der deutschen Literatur Böhmens, Mährens und Sudetenschlesiens"

Vít Kochánek

Diferenční slovník raně novověké češtiny (1500–1800) | Objemný výsledek Studentské grantové soutěže 2011

Miloš Kadlec

Johanna von Herzogenberg | nekrolog

Recenze

Rudolf Anděl

Marius Winzeler. St. Marienstern. (Der Stifter, sein Kloster und die Kunst Mitteleuropas im 13. Jahrhundert)

Milan Svoboda

Marek Sekyra – Otokar Simm. Jizerské květy – Iserblumen. Antologie německy píšících autorů z Jablonecka a Semilska (19. století a 1. polovina 20. století)

Lubomír Procházka

Petr Freiwillig. Technické stavby Frýdlantska

Hana Chocholoušková

Ota Konrád. Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918 – 1945

Markéta Lhotová

Jiří Maňák. Od ústupu k porážce, od omezování k likvidaci. Postup "normalizace" a jeho vyvrcholení v "očistě" liberecké okresní organizace Komunistické strany Československa

Petra Hejralová

Sergej Solovjev. Temno

Milan Svoboda

Václav Umlauf (ed.) a kol.. Střed Liberce v proměnách staletí

Jiří Křížek

Petr Klíma (ed.). Kotvy Máje.

Resume