Úvod

Studie

Jan Štovíček

Renesanční bibliofil dr. Jiří Mehl ze Střelic

Jana Nová

Adolf Benda a Adolf Lilie - Dva pohledy na dějiny Jablonce nad Nisou

Marie Macková

Voršilky v Liberci 1895–1918

Kateřina Kočová

Mimořádný lidový soud v Liberci a firma Johann Liebieg a Comp.

Materiály

Hana Chocholoušková

Školství a jeho fondy na okrese Liberec

Jan Kašpar, František Padrta

Archiválie Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou z oblasti školství a vzdělávání

Robert Filip

Okresní národní výbor Liberec v letech 1945–1960. Část I. (1945–1961)

M. Svoboda a kol.

Zpracování a edice korespondence Johanna Josefa Khittela ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou (Ze semináře k raně novověkým českým dějinám)

Petr Holub

Horní svoboda Kryštofova Údolí

Jan Pařez

Povýšení Smržovky na město ve světle úřední korespondence Českého místodržitelství a Šlechtického archivu

Pavel Pilz

Jak Honsberk ke svému znaku přišel

Barbora Mládková

Paměť Liberecka II. – Příběh Zdeňka Vlasty (Akce Kluky)

Zprávy o institucích

Kateřina Kočová

"Mýty a realita 1938–1948", 10. října 2005

Kateřina Habartová

Evropa si připomněla 60 let od konce války. Vzpomínková akce v koncentračním táboře Sachsenhausen

M. Svoboda

"Mezinárodní vědecká konference" o přínosu Biberštejnů pro rozvoj slezsko-lužického pohraničí (Żary 3.–4. června 2005)

Zprávy o literatuře

Tomáš Baletka

Páni z Kravař, Praha 2004. 592 s. (M. Prokop)

Aleš Valenta

Dějiny rodu Kinských, České Budějovice 2004. 351 s. (M. Svoboda)

Osobnosti v dějinách regionu 2, Liberec 2005 (K. Kaiserová)

Jan Boháček – Ivo Navrátil – Robert R. Novotný

Archiv Českého ráje doby nové a nejnovější. Supplementum Sborníku muzea v Turnově, svazek 1. Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov 2003, 392 s. (J. Kašpar)

Putování s medvědem. Sborník k výročí 650 let města Vysokého nad Jizerou 1354–2004. Liberec, Nakladatelství Bor 2004 (R. Anděl)

Ladislav Ulrych

První česká kronika obcí Mníšek a Fojtka, Mníšek 2004 (M. Svoboda)

Markéta Lhotová – Jan Strnad – Jan Kober – František Padrta

Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou, Jablonec n. N., Informační centrum MÚ v Jablonci n. N. 2004 (J. Mohr)

Paměť předmětů. 100 let Muzea v Jablonci nad Nisou. Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N. 2004 (M. Melanová)

Lubomír Vejražka – Jiří Hladík

Hledání – 100 let Jedličkova ústavu v Liberci. (M. Melanová)

Smržovka, Občanské sdružení Unikátní projekty 2004 (M. Melanová)

Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách IV/2005 (M. Melanová)

Josef Klempera

Vodní mlýny v Čechách VII. Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko, Českodubsko, Českolipsko, Železnobrodsko, Turnovsko, Praha 2003 (V. Beránek)

Daniel C. Schmid

Dreiecksgeschichten. Die Schweizer Diplomatie, das „Dritte Reich“ und die böhmischen Länder 1938–1945, Zürich, Chronos 2004 (P. Pilz)

Jaroslav Kučera

Žralok nebude nikdy tak silný, Praha, Argo 2005 (R. Kvaček)

Pavel D. Vinklát

Kronika trampingu v Jizerských horách 1934-2004, Liberec 2004 (J. Velinský)

Bibliografie

Václav Kříček

Výběrový soupis článků k dějinám Libereckého kraje za rok 2004