Studie

Rudolf Anděl

Příjmy pracovních sil na statcích frýdlantské lenní šlechty v 17. století

Milan Svoboda

Švédské obsazení Frýdlantu roku 1639 pohledem očitého svědka Heinricha Griessela, zámeckého hejtmana

Jan Kašpar

Od neznámé vesničky k bohatému městysu (Příspěvek k dějinám Jablonce nad Nisou v letech 1750-1850)

Jiří Bock

O městské správě v Chrastavě a uchování jejich písemností do roku 1850 (Příspěvek k dějinám městského archivu v Chrastavě)

Martin Vrbický

Německý zemský učitelský spolek v Čechách v letech 1874 - 1918<

Miloslava Melanová

Česká menšina v Liberci před první světovou válkou

Tomáš Horák

Dějiny varhan na Jablonecku

Materiály

Helena Lacinová

Chybné datace v městských a cechovních privilegiích města Chrastavy, Diplomové práce obhájené na katedře dějepisu FP TU v letech 1995 - 2000

Zprávy

Miloslava Melanová

Katedra dějepisu Fakulty pedagogické TU v Liberci

Hana Chocholoušková

Archivnictví na Liberecku a Státní okresní archiv v Liberci

Jan Kašpar

Dějiny Státního okresního archivu Jablonec nad Nisou

Václav Kříček

Státní vědecká knihovna v Liberci - dějiny a výhledy

Zprávy o regionální literatuře

Zprávy o literatuře

Výběrová bibliografie k dějinám libereckého regionu z odborných a populárně naučných časopisů za rok 1999