2018 2   2018 1   2017 2   2017 1   2016 2   2016 1   2015 2   2015 1   2014 2   2014 1   2013 2   2013 1   2012 2   2012 1   2011   2010  2009  2008   2007  2006  2005   2004  2003  2002   2001  2000
Pohled na objekt papírny čp. 5 v Hamru na Jezeře od západu, na levé straně patrná kašna turbíny s betonovými vantroky, přivádějícími dříve vodu od hráze rybníka. Foto J. Vidman, 2018.
FN 2018 2 jsou v distribuci. Aktuální číslo FN2019 1 je připraveno a míří do tisku. Číslo FN2019 2 bude připraveno začátkem roku 2020.


Objekt bývalé papírny č. p. 5 v Hamru na Jezeře. Fotoplán severního průčelí se zákresem dochovaných a rekonstruovaných prvků architektonického členění po ukončení první etapy v roce 2015.Podklad P. Hlavenka – J. Vidman, návrh řešení a kresba M. Kolka – I. Peřina, 2016.