2016 2   2016 1   2015 2   2015 1   2014 2   2014 1   2013 2   2013 1   2012 2   2012 1   2011   2010  2009  2008   2007  2006  2005   2004  2003  2002   2001  2000
Dálkový pohled na areál cvikovské dětské léčebny s panoramatem Lužických hor a jeho dominantou – horou Klíč. Foto Petra Šternová, listopad 2010.
FN 2017 1 vyjdou v průběhu října,
FN 2017 2 na konci roku 2017

Jan Dukát, fotografie z ateliéru Hanse Mayera v Litoměřicích, rok 1896. SOkA Česká Lípa: fond Dukát Jan, č. kat. 37, kart.1.
Situační plán pozemků lemberského dvora 1816. SOA Děčín, Vs Lemberk, inv. č. 2989