Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra historie
Fontes Nissae
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
+420 48 535 4227
milan.svoboda@tul.cz

Mgr. Ivo Habán, Ph.D.
+420 485 222 429
redakce@fontesnissae.cz
Dálkový pohled na areál cvikovské dětské léčebny s panoramatem Lužických hor a jeho dominantou – horou Klíč. Foto Petra Šternová, listopad 2010.
FN 2017 1 vyjdou v průběhu října,
FN 2017 2 na konci roku 2017

Svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia). Müller, Karl. Illustrierte Garten-Zeitung. Illustrierte Monatshefte für Gesammtinteressen des Gartengaues. Vierter Band. Stuttgart. 1860
Situační plán pozemků lemberského dvora 1816. SOA Děčín, Vs Lemberk, inv. č. 2989