Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra historie
Fontes Nissae
Komenského 314/2
460 01 Liberec V-Kristiánov

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
+420 48 535 4227
milan.svoboda@tul.cz

Mgr. Ivo Habán, Ph.D.
+420 485 222 429
redakce@fontesnissae.cz
Školní větroň GB IIb OK-8002 na severní straně letiště. Fotografie z pozůstalosti po Jaroslavu Prchalovi ve vlastnictví Petra Prchala
FN 2017 1 jsou v distribuci
FN 2017 2 vyjdou začátkem února 2018

Bývalý mlýn čp. 15, výřez z plánové dokumentace přístavby vodní pily z roku 1860. SOkA Semily, Okresní Úřad Jilemnice, karton č. 337.
Český Dub, plán pro stavbu plynojemu z roku 1862. SOkA Liberec, FS, inv. č. 167, sign. III/2b, kart. 18.