Prodej Fontes Nissae zajišťuje regionální distributor Knihy 555.
Fontes Nissae můžete koupit mimo jiné v Oblastní galerii Liberec nebo v knihkupectví Jaroslava Fryče v Liberci.
Dálkový pohled na areál cvikovské dětské léčebny s panoramatem Lužických hor a jeho dominantou – horou Klíč. Foto Petra Šternová, listopad 2010.
FN 2017 1 vyjdou v průběhu října,
FN 2017 2 na konci roku 2017

Typ domu určený pro zástavbu v Podještědí. Soukromý archiv Martina Ouhrabky.
Situační plán pozemků lemberského dvora 1816. SOA Děčín, Vs Lemberk, inv. č. 2989